Liên Hệ

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐĂNG LINH PHÁT

CHI NHÁNH 1: 865 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9 TP.HCM
CHI NHÁNH 2: 38 An Bình KP.Bình Đường 2 An Bình Dĩ An Bình Dương
CHI NHÁNH 3:  8/1E 243 Khu Phố Đồng An 2, Phường Bình Hòa, TP Thuận An Bình Dương

ĐT : 0975458632
ĐT : 0898280768
Website : xaydungdanglinhphat.com